Catstones

Gemachtigd door Innovatie

Bereken uw belastingteruggave met deze tips

In ons rijtje van belasting tips hebben wij reeds vermeld dat het belangrijk is om gebruik te maken van belastingvoordelen. Daarbij is het uiteraard belangrijk om te weten van welke belastingvoordelen u als starter kunt genieten in Nederland. Hierna volgt een rijtje van enkele van de belangrijkste belastingvoordelen voor beginnende zelfstandige ondernemers in ons land.

Belastingvoordeel & boekhouding tips

Zelfstandigenaftrek

Het klinkt een beetje gek, maar in feite komt het er op neer dat u beloond wordt voor de tijd die u als ondernemer aan uw zaak besteedt. Wanneer u meer dan 1225 uur per jaar werkzaam bent in de eigen onderneming, dan maakt u recht op de zogenaamde zelfstandigenaftrek. Deze bedraagt standaard €7.280 per jaar. Wanneer u een starter bent die minder dan 3 jaar bezig is, dan hebt u daarnaast ook nog eens recht op een startersaftrek van € 2.123 per jaar.

MKB winstvrijstelling

Dit is een winstvrijstelling voor het Midden en Klein Bedrijf. 14% van de winst wordt hierbij vrijgesteld van belastingen. Hou ermee rekening dat de zelfstandigenaftrek en de startersaftrek eerst afgetrokken worden en dat dit geldt over het winstbedrag dat dan overblijft.

Afschrijvingen na 1 jaar gebruik

Om een zaak te voeren, hebt u materiaal nodig, en dat materiaal verslijt. Om aan de kosten hiervan tegemoet te komen, kunt u na het materiaal 1 jaar gebruikt te hebben, gedeeltelijk afschrijven. De voorwaarde hiervoor is dat u toestellen en werkingsmiddelen afschrijft die minstens een waarde hebben van € 450 euro. Het bedrag dat u jaarlijks kunt afschrijven is gelijk aan de kostprijs van het materiaal gedeeld door de geschatte levensduur ervan.

Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek

Deze aftrek werd in het leven geroepen om investeringen te bevorderen. Voorwaarde om hiervan te kunnen genieten is dat je per jaar meer dan € 2300 aan investeringen doet. Zo kun je tot 28% aftrekken. Hou er wel rekening mee dat je bepaalde werkingsmiddelen zoals een auto niet kunt aftrekken, en dat er ook een maximumbedrag bestaat voor deze regeling: € 55.248. Alles wat je boven dit bedrag investeert, kun je niet aftrekken van de belastingen.

Fiscale oudedagreserve

Deze werd in het leven geroepen om de eigenaars van een bedrijf die zich concentreert op customer support voor energie, de gelegenheid te geven om aan pensioensparen te doen. Hiervoor mag u 12 % van uw winst aftrekken. Let er wel op dat uw aftrek niet meer dan € 9.542 bedraagt. U moet hier wel mee rekening houden dat u dit bedrag zelf opzij zet om voor uw pensioen te sparen. Bijkomend is het zo dat het op deze manier afgetrokken bedrag, later alsnog door de belastingdienst kan teruggevorderd worden. Het is dus niet zozeer een echte aftrek, maar eerder een uitstelmaatregel.

NB: deze tips zijn NIET geldig voor zelfstandige ondernemers die handel drijven onder de vorm van een BV.

Bron: Controlligence

Continue Reading

Computer Blog

computer-game-designWanneer kocht u uw eerste computer? Kunt u zich dat nog herinneren? Ik wel namelijk. Het was in 1981. Ik werd toen 17 jaar en mijn eerste computer was een ZX81. Microsoft en DOS bestonden toen al, maar programmeren voor deze kleine computer die je aan je TV moest hangen om een scherm te hebben, deed je toen vooral in BASIC. Waarom ik over dit bijzondere stukje industriële archeologie schrijf? Wel, wanneer we vandaag de dag onze desktop, tablet of mobiel aanzetten, dan lijkt alles zo ongelooflijk gewoon en alsof we niet anders weten. Ooit was het dus wel degelijk anders. De eerste computerspelletjes speelde ik ook op de ZX81, maar dat betekende wel dat ik dan zelf eerst het programma ervoor moest intypen in BASIC. Kunt u zich dat vandaag in 2016 nog voorstellen? Waarschijnlijk niet.

De computer neemt nu al een paar decennia lang een prominente rol in ons leven in. We kunnen ons een leven zonder dit apparaat al lang niet meer voorstellen en we staan er ook niet meer bij stil dat een programmeur eerst beeldschermen vol code heeft moeten typen vooraleer we ook maar iets op het scherm te zien krijgen. Daarom alleen al verdienen dit apparaat en natuurlijk ook de programmeur die het programma ontwikkelde waarmee jij nu dit blog zit te lezen alle lof die we maar kunnen bedenken. Ook Catstones zou helemaal niets zijn zonder computer of internet. We zouden hopeloos achterop hinken en waarschijnlijk zouden we met onze billboards, affiches en flyers zelf uitgelachen worden.

Computer Monitors Shaking HandsVoor welke computer je ook kiest, je hebt altijd programma’s, internet en websites nodig om er iets mee te kunnen. Daarom zijn wij er bij Catstones ook zo trots op dat wij op een professionele manier met websites kunnen bezig zijn. We krijgen hier echt het gevoel door dat we iets betekenen voor de huidige maatschappij en dat we daar met ons kleine team op een positieve manier toe bijdragen. Wij merken dat ook andere mensen niet meer zonder computer kunnen en dit apparaat meer dan ooit hebben leren appreciëren. Of je nu gewoon een gebruiker bent, of je net als ons mee websites ontwikkeld die op de computer bekeken kunnen worden, een ding is zeker, dit toestel heeft een heleboel mensen mogelijkheden geboden die ze anders niet voor mogelijk hadden gehouden.

Voor ons begon het allemaal zeer klein, met de ZX81 die toen een wonder der techniek was, maar die nu hopeloos verouderd zou zijn en waarvan velen nu niet meer zouden weten hoe hij werkt. Hoe is uw liefde voor de computer ontstaan?

Continue Reading